مهتا مشایخی

متولد مشهد
دریافت کارشناسی نقاشی از دانشکده هنر و معماری
فراگیری نقاشی نزد آقای علی رضا اسپهبد از سال ۱۳۸۲
نمایشگاه های انفرادی:
نگارخانه نار, تهران, ایران, ۱۳۸۸
نگارخانه نار, تهران, ایران, ۱۳۸۷
نگارخانه میرک , مشهد, ایران, ۱۳۸۳
گزیده نمایشگاه های گروهی:
نگارخانه نار, تهران, ایران, ۱۳۸۹
نمایشگاه هفت نگاه, خانه هنرمندان, تهران, ایران, ۱۳۸۹
Canvase New York Art , نیویورک, آمریکا, ۱۳۸۸
نگارخانه نار, تهران, ایران, ۱۳۸۸
نگارخانه ماه, تهران, ایران, ۱۳۸۷
ENGLISH
HOME BIOGRAPHY GALLERY NEWS CONTACT
طراحی وب سایت _ ۱۳۸۹