نقاشی
دو اثر از نقاشی های مهتا مشایخی در نمایشگاه "هفت نگاه ۹۴" به نمایش گذاشته شده است. نمایشگاه هفت نگاه که هر سال با مشارکت هفت گالری بزرگ ایران برپا می شود، امسال دو تابلو از نقاشی های مهتا مشایخی را به نمایش گذاشته است.آثار او در نمایشگاه اخیر، همچون نمایشگاه سال 89 از سوی گالری گلستان ارائه شده است. نمایشگاه امسال که در فرهنگسرای نیاوران برپا شده است، آثار 350 هنرمند را به نمایش گذاشته است. این نمایشگاه از 23 آبان برپا شده و تا هفتم آذر دارد.

HOME BIOGRAPHY GALLERY NEWS CONTACT
طراحی وب سایت _ ۱۳۸۹